Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies

Τελευταία ενημέρωση: 1  Ιανουαρίου 2016

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Predictor (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Η συγκατάθεσή σας και αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies

Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies και ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτικής Cookies. «Προσωπικά δεδομένα» είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies ενδέχεται να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα και/ή να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα υπάρχει σαφής ένδειξη στον διαδικτυακό τόπο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτικής Cookies με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής της.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μετά από αντίστοιχη ενημέρωση και/ή τροποποίηση ισοδυναμεί με αποδοχή της εκάστοτε ενημέρωσης και/ή τροποποίησης, από την οποία και δεσμεύεστε με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, οφείλετε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μια ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο που ανήκει στον Όμιλο Omega Pharma ( εφεξής «Omega Pharma», «εμείς» ή «εμάς»).

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες (ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) τις οποίες παρέχετε εθελοντικά (π.χ. μέσω email) ενώ ο διακομιστής web μας αναγνωρίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP σας και τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να σας απαντήσουμε σε ερωτήσεις που υποβάλλετε, για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητάτε, για τη βελτίωση των προϊόντων μας  και για τη βελτίωση του περιεχομένου και της δομής της Ιστοσελίδας μας.

Περαιτέρω, για τους χρήστες εκείνους που επιλέγουν να δίνουν την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους για την λήψη newsletter ή/και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού για τα προϊόντα  Predictor μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ως άνω πληροφορίες τους θα χρησιμοποιούνται για τον επιπρόσθετο σκοπό της αποστολής προς την ηλεκτρονική τους διεύθυνσή τους newsletter ή/και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού. Για τους χρήστες αυτούς η αποστολή newsletter ή/και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού γίνεται τηρώντας πάντοτε τις διατάξεις της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας (ιδίως του ν. 3471/2006). Συγκεκριμένα, οι χρήστες ενημερώνονται πλήρως για το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, ζητείται προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη λήψη newsletter ή/και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού για τα προϊόντα Predictor, επαληθεύεται η ηλεκτρονική τους διεύθυνση καθώς και η ενέργεια της συγκατάθεσης τους, ενώ οι χρήστες έχουν οποτεδήποτε το δικαίωμα να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους και να ζητήσουν παύση της αποστολής newsletter ή/και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έδωσαν τη συγκατάθεση τους (π.χ. μέσω της ιστοσελίδας, μέσω του mail τους κ.ό.κ.).

Ουδεμία πληροφορία που παρουσιάζεται εδώ ή δίδεται από την Ιστοσελίδα μας δεν προορίζεται για να υποκαταστήσει ιατρικές συμβουλές ή θεραπεία για συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις. Η χρήση αυτής της on-line υπηρεσίας υπόκειται στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης.

Από τη στιγμή που παρείχατε οικειοθελώς ή με τη προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας προσωπικά δεδομένα στην Omega Pharma, τα αποθηκεύουμε και τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε προκειμένου να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε ή ενημερωτικό /προωθητικό υλικό αντιστοίχως, εκτός εάν μας έχετε δώσει διαφορετικές οδηγίες ή εάν η κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία υπαγορεύει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εάν μας δώσετε εκουσίως ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες για εσάς τους ίδιους (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη σωματική υγεία σας), δεν τις αποθηκεύουμε, δεν τις διατηρούμε και δεν τις επεξεργαζόμαστε, καθώς η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν εμπίπτει στους σκοπούς που παρουσιάζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies. Η αποθήκευση και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα μόνο κατόπιν σχετικής ρητής συγκατάθεσης του χρήστη της Ιστοσελίδας μας και τηρουμένης της νομοθεσίας για τη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η Ιστοσελίδα δεν προορίζεται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών.  Δεν συλλέγουμε συνειδητά αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από χρήστες αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Ο(Οι) διακομιστής(-ές) που καθιστά(-ούν) διαθέσιμη την Ιστοσελίδα, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται τα δεδομένα σας είναι εγκατεστημένα και τα διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία CAMBO INDUSTRIES DIGITAL IKE (εφεξής  η «CAMBO»). Η CAMBO έχει αναλάβει συμβατικά την υποχρέωση να εφαρμόζει μέτρα που συντελούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα επεξεργάζεται μόνο κατά τρόπο που συνάδει με τη συγκατάθεσή σας και μόνο σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες μας. Οποιαδήποτε εταιρία τυχόν αναλάβει στο μέλλον τη φιλοξενία της Ιστοσελίδας θα έχει όμοιες συμβατικές υποχρεώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων και oι χρήστες της Ιστοσελίδας διατηρούν τα δικαιώματα από τον ως άνω νόμο και ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα αντιρρήσεως σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα και επιπλέον το δικαίωμα να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη λήψη ενημερωτικού /προωθητικού υλικού και/ ή πληροφοριών από τη Omega Pharma. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με σχετικό αίτημα στην εξής διεύθυνση:

Omega Pharma Hellas S.A.
Τμήμα: Regulatory Affairs & Quality Insurance
email: BCHGRcontact@perrigo.com
Τηλ.: 210 8188900

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων, αποκλειστικά από εμάς, τους υπαλλήλους μας, τους εκπροσώπους μας και την CAMBO, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα ερωτήματά σας, να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να σας στείλουμε το ενημερωτικό /προωθητικό υλικό σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies. Τα άτομα που διαχειρίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών και δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν απόρρητα τα προσωπικά σας στοιχεία και να μην τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πέραν εκείνων που εξυπηρετούν αποκλειστικά την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εσάς.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου  (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον Η/Υ σας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και η  Omega Pharma μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP για στατιστικούς λόγους, για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε.

Πολιτική σχετικά με τα cookies

Τι είναι το Cookie

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που κατεβαίνουν στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη συσκευή με την οποία συνδέεστε σε συγκεκριμένο ιστοχώρο. Στην συνέχεια τα cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστοχώρο από τον οποίο προήλθαν σε κάθε επόμενη επίσκεψή σας σε αυτό, ή σε άλλο ιστοχώρο που αναγνωρίζει το συγκεκριμένο cookie.

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies

Τα cookies είναι ουσιώδους σημασίας για την λειτουργία του ιστοχώρου επειδή αναγνωρίζουν τις σελίδες τις οποίες επισκεφτήκατε προηγουμένως και τις λειτουργίες που εκτελέσατε σε αυτές.

Ταυτόχρονα με τα cookies που διατηρούν σε λειτουργία τον ιστοχώρο, τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να αναγνωρίζουμε τυχόν προβλήματα και περιοχές στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Τέτοιου είδους αναλυτικά cookies μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερο τον ιστοχώρο και να αναγνωρίζουμε τα κανάλια μάρκετινγκ που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Τα Cookies που χρησιμοποιούμε

Ο παρακάτω Πίνακας περιλαμβάνει τα cookies που χρησιμοποιούμε στον Ιστοσελίδα μας και το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται το κάθε ένα από αυτά. Για κάποια cookies δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση αυτών συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη  Ιστοσελίδα, ενώ για άλλα cookies απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

Γνωστοποιήσεις cookies ανά τύπο και όχι ανά ταυτότητα:  Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αριθμό των cookies που χρησιμοποιούνται μέσω των ιστότοπων, τα cookies ομαδοποιούνται ανά κατηγορία (για παράδειγμα, «τα διαφημιστικά cookies», «τα analytics cookies»).  Έτσι οι γνωστοποιήσεις cookies είναι πιο απλές και πιο σαφείς για να τις κατανοήσουν οι καταναλωτές.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και η παρούσα Πολιτική Cookies δεν ισχύει σε αυτούς τους ιστότοπους.

Αλλαγές στη Πολιτική Cookies

Εάν η Πολιτική Cookies αλλάξει, η αναθεωρημένη πολιτική θα δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Η παρούσα Πολιτική Cookies ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 1η Απριλίου 2015.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό(-ούς), τη λήξη και τους συνδέσμους για άρνηση των cookies.

 

 

Είδος Cookie Πηγή Σκοπός Λήξη Μπλοκάρισμα
Cookies / τεχνολογία ιχνηλάτησης της Omega Pharma (cookies του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας)
Τεχνικώς Απαραίτητα Cookies (κατά την έννοια του Άρθρου 4, παράγραφος 5 ν. 3471/2006) Omega Pharma Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματική μετάδοση της ιστοσελίδας μας. To cookie που έχουμε εγκαταστήσει για αυτόν τον σκοπό διαγράφεται αυτόματα από τη συσκευή σας με την έξοδο σας (κλείσιμο) του browser που χρησιμοποιήσατε κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα.
Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των χρηστών της Ιστοσελίδας μας αναφορικά με αυτά τα cookies.
Μπορείτε να επιλέγετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αν δέχεστε ή απορρίπτετε αυτά τα cookies.
Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού βοήθειας του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies βελτίωσης ιστοσελίδας (Performance Cookies) Omega Pharma Αυτά τα cookies συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης και χρηστικότητας της ιστοσελίδας μας. Μας επιτρέπουν για παράδειγμα να δούμε, αν ο φυλλομετρητής σας μπορεί να τρέξει τα μικρά προγράμματα της ιστοσελίδας (τα λεγόμενα "scripts"), που εξασφαλίζουν πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα, ή να θυμηθούμε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας (όπως πχ. το μέγεθος της γραμματοσειράς ή την γλώσσα που επιλέξατε).
Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε ως τέτοια τα: επιλογή χώρας & γλώσσας πλοήγησης αλλά και errors που πιθανότατα να εμφανίζονται κατά την πλοήγηση και αποθηκεύονται με σκοπό τη διασφάλιση καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας
Το cookie που εγκαταστήσαμε για αυτόν τον σκοπό διαγράφεται αυτόματα από τη συσκευή σας, μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.
Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των χρηστών της Ιστοσελίδας μας αναφορικά με αυτά τα cookies.
Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αν δέχεστε ή απορρίπτετε αυτά τα cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού βοήθειας του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies / τεχνολογίες ιχνηλάτησης παρόχων υπηρεσιών της Omega Pharma και άλλων εταιρειών (cookies τρίτων)
Cookies και τεχνολογίες ανάλυσης Google Analytics Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να συντάξουμε εκθέσεις και να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, μεταξύ άλλων τον αριθμό επισκεπτών της ιστοσελίδας, από που οι επισκέπτες έφτασαν στην ιστοσελίδα και τις σελίδες που επισκέφθηκαν. Κάποια από τα cookies που εγκαταστήσαμε για αυτόν τον σκοπό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη cache του υπολογιστή σας.
Απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των χρηστών της Ιστοσελίδας μας αναφορικά με αυτά τα cookies.
Μπορείτε να απορρίψετε την ιχνηλάτηση από την Google Analytics εδώ: πατήστε εδώ

 

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια, η παράνομη χρήση ή προσαρμογή των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Ειδικότερα, τα e-mails που αποστέλλονται προς ή από την Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι ασφαλή.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λάβετε ειδική μέριμνα για να αποφασίσετε ποιες πληροφορίες μας στέλνετε μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω e-mail.

Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα διασφάλισης, προκειμένου να ελέγχουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες μας ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα που προβλέπονται από την Πολιτική μας. Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων σας και δεν δύναται να τα γνωστοποιήσει σε τρίτους παρά μόνο με τη συγκατάθεσή σας (ή όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες αρχές).

Παρόλο που η CAMBO χρησιμοποιεί φυσικές και διοικητικές διαδικασίες στην προσπάθεια να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας, η Omega Pharma δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια από άτομα που μπορεί να προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφάλειας ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Σύνδεσμος προς άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Omega Pharma και για τους οποίους η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies δεν ισχύει.

Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους δικτυακούς τόπους.

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies:

Ωμέγα Φάρμα Ελλάς Α.Ε.
Αριστοτέλους 19-21
Μεταμόρφωση 14451
Τηλ. 210 8188900

Email: BCHGRcontact@perrigo.com

Η ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Νεα Σειρα
Προϊοντων
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥ ΡΟΛΟΪ